top of page

Ürün Teşhir Standı

"Yaratıcılık olağanüstüyü bulmak için sıradanı delmektir."

Bill Moyers

Ürün teşhir standı tek bir ürünü, bir ürün dizisini ve ya karma ürünlerinizi sergileyip satış yapmanız yada satışlarınızı arttırmanız için ürüne ve markaya özel üretilen standlardır. Bu standlar daha çok ayaklı standı, askı stand, masa üstü stand ve tattırma standı olarak gruplandırılmıştır.

P.O.P Stand (Point of purchase)

"Point-of-purchase” (POP) dediğimiz, tüketicinin ürün ve marka seçimi yaptığı satın alma noktasındaki satış geliştirme için yapılan faaliyetler oluşturuyor."

BayZ Tasarım

“Bu satın alma noktasında  POP faaliyetlerinin, hatırlatma ve planlanmamış alımları teşvik olmak üzere iki ana amacı vardır. Yapılan araştırmalarda tüketicinin alışveriş kararlarının çoğunu, önceden planlamaksızın, satın alma anında verdikleri görülmektedir. Bu nedenle, mağaza içi POP faaliyetleri tüketicinin kara verme anında bilgi gereksinimi azalttığı gibi, iç tepkisel satışı artırdığı bilinmektedir.” 

bottom of page